Polityka prywatności serwisu www.mdesign-nd.pl, www.meble.mdesign-nd.pl, www.reklama.mdesign-nd.pl


1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  przekazanych przez Użytkowników       w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez serwis www.mdesign-nd.pl, www.meble.mdesign-nd.pl, www.reklama.mdesign.pl.


2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest mdesign Monika Wilczyńska z siedzibą w 39-460 Nowej Dębie, ul. I. Krasickiego 8, NIP 867-200-37-24,  REGON 382743104


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,              a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy.


5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo        do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.         O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.
Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mdesign-nd.pl, www.meble.mdesign-nd.pl, www.reklama.mdesign.pl.


Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.